MUDr. Michaela Šimková

Jsem lékařka a průvodkyně. Moje cesta mě vedla k hledání souvislostí. Celý tento koncept propojení moderní medicíny se starou medicínou východu a psychosomatikou jsem nazvala Medicínou souvislostí. 

Prvním pilířem mé práce jsou individuální terapie v rámci ordinace, kde řešíme problematiku různorodých onemocnění a potíží /hlavně chronických/ z hlediska čínské i západní medicíny, s přihlédnutím k psychosomatice a s podrobným rozborem dietetických návyků. Výsledkem bývá pochopení souvislostí onemocnění, doporučení z hlediska úpravy stravy, aplikace bylin, režimová opatření a případně akupunktura.

Druhým pilířem jsou semináře, přednášky a workshopy, které probíhají jednak v rámci Akademie léčivé výživy v Praze, dále v rámci Školy přírodních terapií v České Krumlově a hlavně také v rámci svého vlastního projektu “Dejte si zdraví do souvislostí” v Českých Budějovicích. Připadá mi velmi smysluplné ukazovat lidem souvislosti -co se jejich těla a duše týče- a mít radost z toho, jak potom dokážou sami hledat cesty k opravdovému zdraví a osobní síle.

Třetí pilíř je práce na sobě samé, neb jsem v průběhu let často bolestně zjistila, že pokud chci někoho vést a pomáhat mu, sama musím být pevná ve svém středu a mít dostatek energie, abych měla co nabídnout ve smyslu “můžete se o mě opřít”. 

Na vaši cestu vás tedy mohu vybavit bylinkami, akupunkturou, dietkou a také dobrou radou. A ta přece bývá v pohádkách i v životě nejcennější…

S úctou a láskou i k vašim příběhům. 

Michaela Šimková