dana jičínská

 

Více než 20 let se věnuji kosmetice v různých pozicích od poradkyně kosmetických produktů přes organizátorku speciálních akcí, obchodní činnost, marketing, až po vedení kosmetické značky, ambasadorku a školitelku kosmetiček pro mezinárodní kosmetické firmy.

Úzce jsem spolupracovala s kosmetičkami, podílela se na jejich vzdělání a pokud možno je podporovala v jejich profesním i osobním rozvoji. Oceňuji profesní činnost kosmetiček. Široký rozsah jejich zaměření od odborné znalosti pokožky, přes celostní pohled na fungování organizmu a psychickou kondici klientky, až k podnikatelským a obchodním dovednostem.

V kosmetice pro mě platí pravidlo: Krása, kterou vidíme vně je odrazem krásy z nitra. Dalo by se říci, že z krásy na povrchu můžeme číst a vidět co je v nitru. Obličej je vlastně otevřená kniha, ve které můžeme číst.

Je pro mne zásadní naslouchat své intuici. Respektuji, že každý proces, situace či pocity mají svůj čas, místo i tempo, kterým se potřebují vyvíjet a dozrávat. Neřídím se konkrétním mottem, uznávám aspekty života, které považuji za důležité ve vztahu k sobě, ale i k ostatním jako je vědomí vlastní hodnoty, osobní svoboda, respekt k jedinečnosti každého a laskavost.